Kontakt

Łapcie nas mailowo ([email protected]), telefonicznie (695 33 44 25), w ostateczności tradycyjnie (Rondo ONZ 1, Warszawa).

Do zobaczenia!


JTAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000830076, NIP 5252816502, REGON 385619333.